Volta ao cole en tempos de COVID19


 

Estamos a piques de comezar un novo curso académico onde  temos que ter en conta o problema da COVID19 e os protocolos respectivos a este tema,  ademais intentar prepararnos para manter un bo control da diabetes durante a xornada escolar. A tarefa non é doada e estamos cheos de preguntas sen resposta.

 

A incorporación ao centro educativo  é un momento moi importante, e dende ANEDIA traballamos para que a diabetes sexa atendida correctamente no centro escolar.

 

Imos intentar deixarvos un resumo dos temas máis importantes, pero tende en conta sempre que:

 

Ø    Pensade no que precisades no voso caso particular e actuade en consecuencia.

 

Ø    Aconsellámosvos que solicitedes todo por escrito, para que quede constancia e para que sempre haxa unha resposta. Entregade polo menos dúas copias dos escritos, unha para o centro e outra para vós  co selo do centro.

 

Se precisades algunha cousa máis sabedes que estamos á vosa disposición para calquera consulta.

 

 

Recomendacións para o inicio de curso:

 

Ø  Incorporar  ao  neno ou nena  ao programa de ALERTA ESCOLAR: O médico ten que darvos un informe que hai que acompañalo a solicitude de alta da alerta escolar que podedes recoller na secretaría do centro ou descargar dende aquí: SOLICITUDE ALERTA ESCOLAR.

 

o   Información programa alerta escolar: ENLACE

 

 

 

Ø     Solicitar a execución do Protocolo de atención a escolares con doenzas crónicas e en concreto a addenda de diabete. En caso de que xa este executado o protocolo é a addenda, solicitar, se fose necesario, as modificacións oportunas para o presente curso académico. É fundamental que vos poñades en contacto canto antes co centro para concretar certas medidas:

 

o   Horario de Educación Física (os horarios que coincidan con insulina activa deberíanse evitar, cada un de vós coñece mellor que ninguén o horario que mellor lle convén para o deporte).

 

o   Poder comer/beber na aula.

 

o    Ir ao baño cando o precise.

 

o    Poder facer una glicemia capilar cando e onde precise.

 

o    Atender unha hipoglicemia.

 

o    Atender unha hiperglicemia.

 

o    Se ten sensor, establecer alarmas de seguridade, entender que o móbil ten que ser considerado un dispositivo médico, cas restricións de outros usos.

 

o    Niveis glicémicos adecuados para exames.

 

o    Niveis glicémicos para Educación Física.

 

v  DOCUMENTOS:  Protocolo, adenda diabetes.

 

 

 

Ø   Con respecto ao protocolo COVID, este ten que respectar as necesidades do alumnado con diabetes, tedes que valorar que é o mellor para os vosos fillos/as e a súas particularidades, e para iso os que xa teñades o plan individualizado xa feito debedes solicitar a súa revisión e adaptación ao contexto actual. Algunhas suxerencias poden ser a colocación dentro da aula nun lugar que permita  minimizar os contactos cos compañeiros nos momentos nos que teñan que comer ou beber algo e facilitar as saídas ao baño.

 

v  DOCUMENTOS:        Medidas a adoptar en todos os centros de ensino en relación coa pandemia COVID-19

 


Asociación española de Pediatría

 

A Asociación Española de Pediatría fixo público un documento de recomendacións sobre a reincorporación á escola para os nenos con enfermidades crónicas, incluido un apartado da Sociedad España de Endocrinología Pediátrica que fala da Diabetes, pero tamén de todas as enfermidades que afectan aos nenos, aconsellamos lelo con calma.

Recomendaciones para niños y adolescentes con patologías endocrinológicas en la pandemia COVID-19

 

Los niños y adolescentes pueden infectarse con el coronovirus COVID-19, pero hasta la fecha, no constituyen un subgrupo con riesgo de desarrollar una patología grave y en la mayoría de los casos son asintomáticos. Tampoco existen datos a fecha de hoy, que indiquen un mayor riesgo a desarrollar la infección por COVID-19 en pacientes afectos de enfermedades endocrinológicas en la edad pediátrica, incluyendo la diabetes tipo 1.

 

Dada la cronicidad de la mayor parte de las enfermedades endocrinológicas, incluyendo la diabetes tipo 1, es importante hacer una serie de consideraciones específicas de actuación ante esta pandemia, que enunciamos a continuación sobre la base de las redactadas por la Sociedad Europea de Endocrinología Pediátrica.

 

             Necesidad de adherencia óptima a las terapias crónicas. Para que los niños afectos de enfermedades endocrinológicas no tengan mayor riesgo de padecer cualquier patología, incluyendo la infección por COVID-19, es necesaria una adherencia óptima a las medicaciones o terapias sustitutivas que reciben (insulinoterapia, hidrocortisona, levotiroxina, antitiroideos etc.). Por ello recordamos la necesidad de seguir las pautas de medicación indicadas por el equipo sanitario de forma correcta.

 

               ¿Cómo minimizar el riesgo de contraer la enfermedad? Los niños y adolescentes con enfermedades endocrinológicas han de seguir las indicaciones actualizadas de las autoridades sanitaras de cada país, incluyendo medidas de distanciamiento social, uso de mascarillas y lavado frecuente de manos. • Asistencia escolar: los niños con patologías endocrinológicas han de seguir las normas establecidas por las autoridades sanitarias en relación con la jornada escolar, como el resto de la población pediátrica.•

 

                 ¿Cómo actuar en caso de síntomas que sugieran una infección por COVID-19?: Se recomienda ponerse en contacto con el equipo sanitario y seguir sus indicaciones de cara al tratamiento. Así mismo, es necesario mantener las indicaciones establecidas por las autoridades sanitarias en relación con la realización de test diagnósticos y las medidas de aislamiento social.

 

                 Niños y adolescentes con diabetes tipo 1. Los pacientes con diabetes tipo 1 y buen control, no tienen ningún riesgo añadido a la población pediátrica en lo relacionado con la infección por COVID-19. En caso de enfermedad, se recomienda seguir las pautas habituales acordadas para días de enfermedad, que incluyen monitorizar la glucosa con mucha frecuencia, modificar las dosis de insulina en función de las glucemias y de la ingesta, determinar la cetonemia ante una situación de hiperglucemia mantenida, y en caso de duda, contactar con el equipo diabetológico de referencia. Ante mal estado general, hiperglucemia mantenida con cetonemia o intolerancia oral completa se debe acudir a un servicio de urgencias.

 

                 Niños y adolescentes con insuficiencia adrenal. Los niños con hiperplasia suprarrenal congénita, panhipopituitarismo, terapia mantenida con glucocorticoides o cualquier otra causa de insuficiencia adrenal que manifiesten síntomas de enfermedad deben de seguir las recomendaciones establecidas por su endocrinólogo de actuación ante una situación de stress. Esto implica duplicar o triplicar la dosis de hidrocortisona según sea necesario. Ante mal estado general o cuadro de intolerancia oral completa, se debe acudir a un servicio de urgencias.

 

                 Disponibilidad de medicaciones. Se recomienda seguir las pautas habituales que garanticen disponer de toda la medicación necesaria para el tratamiento de cada enfermedad endocrinológica en un plazo de 2-4 semanas (insulina, glucagón y sistemas tecnológicos utilizados en la diabetes tipos 1, hidrocortisona, levotiroxina etc.). No es deseable acumular medicación para un largo periodo de tiempo porque este hecho podría contribuir a dificultar el abastecimiento adecuado de las mismas.

 

 

 

Como conclusión, todos los niños y adolescentes afectos de patologías endocrinológicas, incluyendo la diabetes tipo 1, han de mantener una adherencia óptima a las terapias sustitutivas para poder hacer frente en la mejor situación a la pandemia por el covid-19. Así mismo, han de seguir con extremo detalle las recomendaciones actualizadas que las autoridades de Salud Pública establezcan para minimizar el riesgo de contagio y trasmisión, de dicha enfermedad.

 

 

v  Documento: Recomendaciones de las distintas especialidades pediátricas de la Asociación Española de Pediatría acerca de la reincorporación a la escuela de los niños con enfermedades crónicas

 

Por si estades no caso de precisar educación domiciliaria, deixamos o enlace ao protocolo

 

v  Documento: PROTOCOLO DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN E ATENCIÓN EDUCATIVA DOMICILIARIA NO ÁMBITO EDUCATIVO

 

 

Materiais que teñen que aportar as familias:

 

 

·   Levar o centro o GLUCAGÓN

 

·   Ter no centro, para que esté a disposición directa do alumno ou alumna en caso de necesidade, unha caixiña con: hidratos de absorción rápida como zume, azucre, sobres de glicosa, gumis, etc.. e hidratos de absorción lenta como poden ser galletas.

 

·   Un glicómetro a maiores do que leve habitualmente o neno con todo o preciso: tiras, agullas, e todo o reposto necesario para o dia a día.

 

·   Unha pluma de insulina e agullas.

 

 

 

É a nosa responsabilidade:

 

 

·    Que o glucagón e a insulina non estén caducados, anotade a data de caducidade na casa, para que non se vos pase substituílos antes de que caduquen.

 

·   Cando se saque o glucagón do centro, se facía calor, pasou moitas horas fora da neveira, … substituídeo por outro novo. Vos recomendamos que levedes o novo uns días antes da saída, para evitar que queden sen el no centro.

 

·   Repor todo o que contén a caixa con alimentos  que está no centro antes de que se termine.

 

·   Entregar informe personalizado cas actuacións que se indiquen en cada caso segundo a glicemia e o estado xeral. (FUNDAMENTAL).

 

Formacións

 ANEDIA asinou no ano 2018 un convenio de colaboración coa Consellería de Educación mediante o cal se nos autoriza a dar formacións os centros escolares.

As familias e os centros podedes contactar con nós a través do correo: anediagalicia@gmail.com ou por teléfono 644 97 14 54 / 644 31 95 95.