Un neno con problema de corazón e diabetes non pode acudir ao cole

Hoxe en laSexta saíu o caso de Ourense, un neno con problema de corazón e diabetes, de 5 anos que despois de moitas voltas está escolarizado, pero na práctica non pode acudir ao cole, porque ninguén se fai cargo de poñerlle a insulina á hora de comer.

Esto de verdade que non se pode permitir, se o persoal do cento non pode administrarlle a insulina, pois terá que ir un sanitario, pero alguén ter que ir. Hay que poñerlle remedio xa!!

As administracións de educación e de sanidade terán que tomar decisión, que sabemos que non son doádas, pero hai que tomalas.

Mohamed ten que poder ir ao cole, como os maís de 1.100 alumnos e alumnas con diabetes que están nas aulas galegas.

Consellería de Sanidade Consellería de educación. Xunta de Galicia

#coadiabetesnamochila #medrandocondiabetes