Programa Somos Tipo 1 A Coruña


Programa Somos Tipo 1 A Coruña

O proxecto SOMOS TIPO1 – A Coruña, é un proxecto de atención xeral e integral aos pacientes con diabetes tipo 1

Deseñamos este programa, para tratar de forma integral aos nosos socios e familias da Coruña, intentando cubrir as súas necesidades de xeito integral.

Por iso tratamos de facer unha avaliación inicial das necesidades das familias e tamén traballo conxunto cos equipos sanitarios para axudar nas áreas que presentan máis necesidades.

Contamos cunha psicóloga para realizar sesións individuais de intervención específica psicolóxica e accións de orientación, información e formación.

Realizamos á acollida aos novos casos detectados e prestando axuda nos diversos campos que precisan, como pode ser un traballo de formación e asesoramento nos centros educativos.

Asoramiento xurídico as familias a demanda, na medida das necesidades das familias, formando unha gran rede de seguridade para todas as familias.

Este programa conta co apoio de Concello de A Coruña a través da subvención para entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro destinadas a actividades ou proxectos de interés social.

Somos Tipo 1 A Coruña colegio María Pita