Cuota Xente Nova con pai ou nai socio

5,00 

Se tes 14 anos ou máis, e a túa nai, pai ou titor legal é socio, podes escoller esta opción.


  Domiciliación cuotas Socio ANEDIA

  O deudor autoriza ao acreedor a enviar instruccións á entidade do deudor para adeudar na súa conta e á entidade para efectuar os adeudos na súa conta seguindo as instruccións do acreedor. Como parte dos seus dereitos, o deudor está lexitimado ao reembolso pola sua entidade nos termos e condicións do contrato suscrito coa mesma.

  A solicitude de reembolso deberá efectuarse dentro das oito semanas que seguen á data de adeudo en conta. Pode obter información adicional sobre os seus dereitos na súa entidade financieira.

  /

  El deudor autoriza al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar en su cuenta ya la entidad a efectuar adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor tiene derecho al reembolso por parte de su institución en los términos y condiciones del contrato firmado con ella.

  La solicitud de reembolso debe realizarse dentro de las ocho semanas posteriores a la fecha de débito. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su institución financiera.  Grupos comunicación

Categoría:
Abrir chat
Ola
En que podemos axudarche?