PARCHES


Moita xente fala dos parches que usamos as persoas con diabetes, parches que son en realidade sensores de glicosa que nos amosa un valor e nos ofrecen unha gráfica, unha tecnoloxía que nos fai a vida máis levadeira, e que nos permite xestionar mellor a nosa diabetes.

Pero hoxe queremos facer unha pequena apreciación; Cando falamos de parches, parece que facemos referencia a algo que vai pegado, pero os sensores non se pegan, senón que se CRAVAN, cun aplicador. Este tipo de sensores levan unha pequena sonda que vai incrustada debaixo da pel, que é a que nos vai medir a glicosa que temos no líquido intersticial que rodea as nosas células.

Esto doe, non demasiado, pero estamos cravando algo no noso corpo, ou ben no corpo dos nosos fillos e fillas. Un corpo extraño que estará ahí entre 7 e 14 días ata que teñamos que poñer outro.

É por este motivo, que non o podemos despegar como propoñía algún árbitro nalgún partido e volver pegalo. As veces pillamos un pequeno capilar ao poñelo e sangran e as pegatinas que traen as veces son un veneno para a nosa pel e provocan alerxias e reaccións.

Aínda así, estamos felices co nosos parches, porque non nos curan a diabetes, pero sí nos facilitan o traballo e dannos ollos para ver como funciona en parte o noso corpo.

Por outro lado, nós tamén precisamos formación para entender que nos contan, por iso é tan importante a formación en diabetes, a cal permítenos aprender a autoxestionarnos, porque o de ter un sanitario ao noso carón para cada decisión diaria é un imposible.

Así que aquí estamos dispostas e dispostos a seguir aprendendo e formándonos, agradecidos polos nosos parches, inda que a realidade da nosa vida diaria con diabetes se asemelle máis a unha poema de Rosalía: Unha vez tiven un cravo cravado no corazón…..
…………………………………………………….
PARCHES

Mucha gente habla de los parches que usamos las personas con diabetes, parches que son en realidad sensores de glucosa que nos permiten recibir una señal con un valor y nos ofrecen una gráfica, una tecnología que nos hace la vida más llevadera, y que nos permite gestionar mejor nuestra diabetes.

Pero hoy queremos hacer una pequeña apreciación; Cuando hablamos de parches, parece que hacemos referencia a algo que va pegado, pero los sensores no se pegan, si no que se CLAVAN, con un aplicador. Este tipo de sensores llevan una pequeña sonda que va incrustada debajo de la piel, que es la que nos va a medir la glucosa que tenemos en el líquido intersticial que rodea nuestras células.

Esto duele, no demasiado, pero estamos clavando algo en nuestro cuerpo, o bien en el cuerpo de nuestros hijos e hijas. Un cuerpo extraño que estará ahí entre 7 y 14 días hasta que tengamos que poner otro.

Es por este motivo, que no lo podemos despegar como proponía algún árbitro en algún partido y volver a pegarlo después. A veces pillamos un pequeño capilar al ponerlo y sangran y las pegatinas que traen a veces son un veneno para nuestra piel y provocan alergias y reacciones cutáneas.

Aún así, estamos felices con nuestros parches, porque no nos curan la diabetes, pero sí nos facilitan el trabajo diario y nos dan ojos para ver como funciona en parte nuestro cuerpo.

Por otro lado, nosotros tambien necesitamos formación para entender que nos cuentan, por eso es tan importante la formación en diabetes, la cual nos permite aprender a autogestionarnos, porque lo de tener un sanitario a nuestro lado para cada decisión diaria es un imposible.

Así que aquí estamos dispuestos y dispuestas a seguir aprendiendo y formándonos, agradecidos por nuestros parches, aúnque la realidad de nuestra vida diaria con diabetes se parece más a un poema de Rosalía: Unha vez tiven un cravo cravado no corazón…..

#queadiabetesnontepare #vivircondiabetes #personascondiabetes #somostipo1 #coadiabetesnamochila #diabetestipo1 #medrandocondiabetes #realdiabetes